Witamy na stronie Termowizja Eko+

Zajmujemy się diagnostyką termowizyjną budynków oraz maszyn i urządzeń.

Termowizja jest techniką pomiarową, która wykorzystuje naturalne promieniowanie obiektów w niewidzialnym dla oka widmie podczerwieni (ciepło emitowane przez każde ciało). Urządzenie rejestrujące – kamera termowizyjna wychwytuje to promieniowanie i przetwarza je na mapę temperatur powierzchni badanego ciała.

Dzięki termowizji możliwe jest wykrycie newet najmniejszych różnic temperatur na powierzchni badanego ciała.

Kamera termowizyjna z dużą dokładnością znajduje miejsca na badanych powierzchniach, gdzie zbyt wysoka, albo za niska temperatura może świadczyć o istniejącym problemie.

Na przykład słaba izolacja - zbyt cienka albo nieprawidłowo położona, nie będzie skutecznie powstrzymywać ucieczki ciepła ze środka domu. W chłodny dzień na ścianach budynku na zewnątrz, na obrazie z kamery termowizyjnej zobaczymy jasne punkty i obszary - miejsca przez które nadmiernie ucieka energia cieplna.

.kamera termowizyjna_słaba izolacja budynku

Z kolei wewnątrz budynku nieszczelne miejsca na obrazie z kamery termowizyjnej zobaczymy jako ciemne obszary. 

Jednak nie wszystkie ciemne i jasne punkty w obrazie termowizyjnym są związane z nieszczelnościami. Czasem, to co uważamy za nieszczelność, w rzeczywistości jest wilgocią ukrytą w ścianie, dachu, pod podłogą. To jest Nasz kolejny obszar zastosowań termowizji - wykrywanie i lokalizacja wilgoci i wycieków wody.

Z powodu trudności w oszacowaniu czy mamy do czynienia z nieszczelnością, wilgocią, czy przeciekiem wody, każdorazowo przy inspekcji budynków stosujemy obok termowizji wilgotnościomierz do pomiaru wilgotności materiałów budowlanych, czy anemometr do pomiaru prędkości przepływu powietrza. Bez tych przyrządów, na podstawie samej termowizji NIE JEST MOZLIWE jednoznaczne stwierdzenie, czy kamera termowizyjna widzi niską temperaturę związaną z nieszczelnością, czy wilgoć powstałą w wyniku skraplania pary wodnej na wychłodzonych powierzchniach ścian, związaną z wyciekiem wody z instalacji, lub przeciekiem wody deszczowej. 

Termowizja w podciśnieniu z wykorzystaniem urządzenia Blower Door

Trzeba mieć na uwadze, że budynek jest skomplikowanym systemem, w którym mamy różne instalacje ( centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji i klimatyzacji ). Biorąc pod uwagę, że w każdej chwili działają na niego różne czynniki, tj: zimno, ciepło, nasłonecznienie, wiatr, zauważymy, że może się zdażyc sytuacja, w której kamera termowizyjna nie wykryje istniejącego problemu.

Poza wymaganiami co do różnicy temperatur między środkiem budynku a otoczeniem na poziomie co najmniej 10 C, warto wykonywać badania kamerą termowizyjną przy stałej rożnicy cisnień. Z pomocą przychodzi urządzenie Blower Door służące do wytwarzania podciśnienia w budynku. W budynku w którym wytwarzamy podciśnienie, otaczające je powietrze, będzie dążyło do wyrównania ciśnienia z otoczeniem i będzie przenikać przez wszystkie szczeliny w obudowie budynku. Przenikające z zewnątrz powietrze będzie powodowało lokalne wychłodzenia na powierzchni, w miejscu nieszczelności, które wykrywamy kamerą termowizyjną. Badanie budynku kamerą termowizyjną w podciśnieniu jest bardziej dokładne, przez co daje nam pewność, że nie przeoczymy żadnej usterki.

 

 

Wykonujemy świadectwa charakterystyki energetycznej dla domów i mieszkań.

Zakup współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki