Witamy na stronie Termowizja Eko+

Zajmujemy się diagnostyką termowizyjną budynków oraz maszyn i urządzeń.

Termowizja jest techniką pomiarową, która wykorzystuje naturalne promieniowanie obiektów w niewidzialnym dla oka widmie podczerwieni (ciepło emitowane przez każde ciało). Urządzenie rejestrujące – kamera termowizyjna wychwytuje to promieniowanie i przetwarza je na mapę temperatur powierzchni badanego ciała.

Dzięki termowizji możliwe jest wykrycie newet najmniejszych różnic temperatur na powierzchni badanego ciała.

Wykonujemy świadectwa charakterystyki energetycznej dla domów i mieszkań.

Zakup współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki