Galerie

Zapraszamy do zapoznania się z galeriami z badań termowizyjnych w budownictwie i w przemyśle, obrazujących różnice temperatur badanych powierzchni i związane z nimi nieprawidłowości w budynkach i maszynach. 

Zakup współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki