Badania termowizyjne maszyn

Badania termowizyjne maszyn i urządzeń przemysłowych wykrywają ich zbyt wysoką temperaturą pracy, oraz nieprawidłowe działanie i pomagają zapobiec awarii urządzeń a także ograniczają czas postoju maszyn
Zakup współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki