Certyfikaty energetyczne

Certyfikaty energetyczne

Świadectwo charakterystyki energetycznej zostało wprowadzone zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europy
z dnia 16 grudnia 2002 r. dotyczącej jakości energetycznej budynków i jest od 2009 roku dokumentem prawnie wymaganym dla właścicieli domów i mieszkań. Bez świadectwa nie otrzymamy pozwolenia na użytkowanie nieruchomości.

Świadectwo charakterystyki energetycznej musi posiadać inwestor w celu uzyskania zgody na użytkowanie domu, zbywca nieruchomości, ale też osoba wynajmująca mieszkanie w celu okazania najemcy.

Świadectwo określa jak dużo energii pierwotnej (EP), końcowej (EK) i użytkowej (EU) wyrażonych w kilowatogodzinach na jednostkę powierzchni w ciągu roku kWh/(m2 * rok) jest potrzebne do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej,           a w przypadku budynków użyteczności publicznej także na oświetlenie.
Dzięki informacjom zawartym w świadectwie, można oszacować jakie będą koszty utrzymania budynku i sprawdzić, czy spełnia wymagane rozporządzeniem normy.

Uwaga:

Od 2014 roku nowo powstające domy jednorodzinne muszą spełniać nowe normy odnośnie zapotrzebowania na energię oraz współczynników przenikania ciepła.

zapotrzebowanie na energię pierwotną EP=< 120 kWh/m2*rok

współczynnik przenikania ciepła dla ścian U=< 0,25 W/m2

Nowe domy mają być bardziej energooszczędne* i przyjazne dla środowiska.

Ich budowa kosztuje niewiele więcej, a jest to inwestycja która zwraca się już na przestrzeni kilku lat użytkowania nieruchomości.

* wg. analiz przeprowadzonych przez Krajową Agencję Poszanowania Energii (KAPE) dom o wysokim standardzie energetycznym (energooszczędny) pozwala zaoszczędzić na rachunkach za ogrzewanie nawet 40% w porównaniu z budynkiem standardowym

Zakup współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki